Průběh vzdělávání

Vzdělávací modul ,,EVVO a zdravý životní styl – třídění odpadu je jen začátek“ probíhá 4 dny, každý vždy po 8 vyučovacích hodinách (32 vyučovacích hodin). Jednotlivé workshopy na sebe navazují. Zpravidla se vždy realizuje 1 workshop za měsíc, ale vše je možné přizpůsobit přání většiny účastníků. Účastníci obdrží podrobné manuály, kde získají kromě základních teoretických vědomostí také praktické nápady pro vlastní pedagogickou práci. Kurz je akreditován u MŠMT. Na závěr účastníci píší závěrečný test, na základě kterého získají osvědčení.

Vzdělávací modul ,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – my jsme tady taky“ probíhá 3 dny, každý vždy po 8 vyučovacích hodinách (24 vyučovacích hodin). Jednotlivé workshopy na sebe navazují. Zpravidla se vždy realizuje 1 workshop za měsíc, ale vše je možné přizpůsobit přání většiny účastníků. Účastníci obdrží podrobné manuály, kde získají kromě základních teoretických vědomostí také praktické nápady pro vlastní pedagogickou práci. Kurz je akreditován u MŠMT. Na závěr účastníci píší závěrečný test, na základě kterého získají osvědčení.