Co získáte?

Osvědčení na základě platné akreditace u MŠMT pro oba vzdělávací moduly