Základní informace

07 (2)

Projekt Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol je zaměřen na rozvoj a vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, na osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání za účelem implementace ŠVP. Skupina pedagogických pracovníků MŠ jsou mnohdy opomíjenou složkou v systému školního vzdělávání.

Hlavním posláním projektu je systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech EVVO a zdravého životního stylu a Zlepšení práce s individualitou dítěte. Zkvalitnění odborného profesního zázemí pracovního týmu se následně promítne v kvalitě poskytovaných služeb MŠ. Přidanou hodnotou projektu je posunout u zaměstnanců vnímání dalšího vzdělávání od povinného charakteru školení k přirozenému procesu vlastního rozvoje. Nástroj vzdělávání totiž patří k nejúčinnějším motivačním faktorům zaměstnavatele, který může použít při stabilizaci kvality zaměstnanců a omezení fluktuace.

MŠ, jako první stupeň vzdělávání, má možnost formovat osobnost dětí již od útlého věku a vštípit jim jasná pravidla společensky přijatelného chování. V MŠ děti získávají základní životní hodnoty a vytvářejí si vzorce mezilidských vztahů. V současnosti nejsou pedagogičtí pracovníci MŠ dostatečně vzděláni ve dvou aktuálních oblastech – téma EVVO a téma zlepšení práce s individualitou dítěte v rámci integrace dětí do běžných tříd MŠ při přípravě ŠVP jednotlivých MŠ. Přitom se jedná o hlavní trendy moderního života, vzdělávání a výchovy dětí, které úzce souvisejí s tolik diskutovaným udržitelným rozvojem společnosti jako celku.

07Nabízené vzdělávání se realizuje formou interaktivních workshopů, kde se účastníci sami spolupodílejí na vzdělávání, diskutují mezi sebou, sdělují si své zkušenosti a nápady, inspirují ostatní kolegy, jsou aktivní. Místo vzdělávání se plánuje dle místa nejvyššího zájmu přihlášených, přičemž minimální počet účastníků je 10, maximální 15. V rámci obou vzdělávacích modulů se realizují exkurze orientované na problematiku jednotlivých oblastí v rámci možností daného regionu.


Leták „EVVO a zdravý životní styl – třídění odpadu je jen začátek“

Leták „Zlepšení práce s individualitou dítěte – my jsme tady taky“