Cílová skupina


Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci mateřských škol, tzn. učitelé/ky, ředitelé/ky, popřípadě asistenti/ky pedagoga. Motivací pro ně může být splnění dalšího vzdělávání, které vymezuje Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

V současné době nabízíme vzdělávací moduly přímo cílovým skupinám. Celkový počet účastníků v cílové skupině je minimálně 10 a maximálně 15 osob.